ROSE DRUIVEN

Winkelprijs

Categorie:

* Tafeldruiven zijn druiven die vooral groot en saprijk dienen te zijn in tegenstelling tot wat men zou denken ligt het suikergehalte bij een eetdruif ca 20% lager dan bij een wijndruif. * Ook het zuurgehalte (belangrijk in het wijnproces) ligt bij de eetdruif gevoelig lager, door selectie streeft men immers naar een tafeldruif die niet zurig smaakt.